Ba chiếc chìa khóa giúp đời sống thăng hoa: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.

William Arthur Ward

Hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, không lớn bằng hạnh phúc khi san sẻ.

Henry Drummond

Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.

Amelia Earhart