Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

Helen Keller

Tình yêu là mù quáng nhưng hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra

George Lichtenberg

Đừng tự mãn. Đừng lớn lối. Luôn luôn có người giỏi hơn mình.

Tony Hsieh