Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó.

(Sưu tầm)

 

Tiền xu lúc nào cũng kêu leng keng, nhưng tiền giấy thì không.

(tục ngữ Nhật)

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

(Robert F.Kennedy)