Vĩnh Phúc_Hạnh Diễm

 

Ðất nước tôi như một miếng mồi ngon

Bị cấu xé bởi một bầy lang sói

Giành được phần chúng đem ra trao đổi

Thu lợi ích cho mình, mặc tổ quốc lầm than.

 

Ðất nước tôi biển bạc, rừng vàng

Giờ biển chết, rừng tan hoang vì chặt phá

Tài nguyên bán hết không cần được giá

Giờ cạn kiệt rồi, sang cướp đất của dân.

 

Còn gì nữa để bọn chúng bán dần?

Nên cướp đất nơi này, lại sang nơi khác

Dân mất ruộng vườn, nhà tan cửa nát

Cứ có “đầu tư’ là cướp đất bán ngay.

dat-nuoc-hom-nay

 Ai chống đối chúng bắt còng tay

Chúng đánh, giết tù đày người yêu nước

Ðất cha ông hơn bốn ngàn năm trước

Khai phá, hy sinh sao lại có ngày này???

 

Ðất nước tôi đã lắm đọa đày

Bắc thuộc ngàn năm, toàn dân tăm tối

Giờ giặc đỏ dẫn đường, dẫn lối

Ðưa dân tộc quay về thời lệ thuộc ngoại bang.

 

Ðất nước tôi bị xé tan hoang

Giặc tàu đỏ được “rước” vào hợp pháp

Bọn tà quyền thẳng tay đàn áp

Những người dân yêu nước chống giặc Tàu.

 

Miền Nam không còn một thuở đẹp, giàu

Khi nón cối, dép râu vào giẫm đạp

Hơn bốn mươi năm tàn cơn loạn lạc

Vẫn đớn đau còn cho một Việt Nam.

 

Chúng vơ vét hết mà chưa đủ túi tham

Ba vùng trọng yếu* chúng sắp đem ra bán

Giặc Tàu đỏ sẽ tràn vào khó cản

Việt Nam lại quay về thời đô hộ giặc tàu.

 

Ðất nước tôi sao lắm bể dâu!

Anh hùng, hào kiệt nơi đâu chưa xuất hiện?

Thà một mất, một còn vì cơn binh biến

Hơn chết dần trong khắc khoải, hờn căm.

VP – HD – 2.6.2018