Chiều 25.11, Quốc hội đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Một điều khoản rất được chú ý là: Khách vào khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền sẽ được hưởng chính sách miễn thị thực.  Vân Đồn và Phú Quốc – 2 “ứng viên” của luật “đặc khu” trước kia –  đáp ứng được điều kiện này.

Với tên hai “ứng viên” sáng giá kia, nhiều người cho rằng, “người nước ngoài” ra vào các nơi này sẽ toàn là người Trung Quốc!

Ảnh: Thanh Niên