Năm 2019 có 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở có 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên Giáo sư, 606 ứng viên Phó Giáo sư đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Sau những giây phút xét duyệt căng thẳng, nghiêm túc, “công tâm” thì ngày 3/12/2019, báo chí Việt Nam loan tin rằng chúng ta lại có thêm 422 giáo sư và phó giáo sư được “Hội đồng Giáo sư Nhà nước” ban hành Quyết định công nhận “đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư”. Trong đó, có 73 giáo sư và 349 phó giáo sư. Quyết định do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước kiếm Giáo sư/tiến sỹ Phùng Xuân Nhạ ký công nhận.

Còn thứ độc giả tò mò nhất – giá cả cụ thể mà từng người bỏ ra để có được chức danh này – thì báo chí Việt Nam không tiết lộ!

Quyết định “bổ nhiệm” 422 giáo sư, phó giáo sư mớiẢnh: Vietnamnet