Quốc Kỳ Liên Minh Châu Âu và quốc kỳ của Hoa Kỳ. Ảnh: VOA Tiếng Việt

Ông Peter Beyer, thành viên trong đảng bảo thủ của Thủ Tướng Angela Merkel và cũng là điều phối viên xuyên đại tây dương của chính phủ Đức, đề nghị Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu nên bỏ những quan điểm cứng ngắc, dùng lý trí thông thường để tiến tới với các cuộc thương thuyết chính thức về thương mại thay vì để những bất đồng về nông nghiệp làm rào cản.

Lên tiếng tại Washington trong cuộc họp với các quan chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc, Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ và các nhà lập pháp Hoa Kỳ, ông  Peter Beyer nói rằng: Lời kêu gọi gởi thẳng đến các đối tác thương thuyết cả đôi bên: Chớ dùng hay lạm dụng vấn đề nông nghiệp, đang bao trùm tất cả mọi thứ làm chướng ngại vật.

Hoa Kỳ một mực kiên quyết sẽ đạt thỏa thuận thương mại với Liên Minh Châu Âu, nếu không bao gồm vấn đề nông nghiệp, trong khi Liên Minh Châu Âu không đồng ý.

Ông Peter Bayer. Ảnh: commons.wikimedia.org

Trong khi đó theo lời của ông Peter Beyer, Pháp, Đức và các quốc gia khác trong Liên Minh Châu Âu, có thể phải  đẩy lui các lợi ích quốc gia của họ vì một thỏa thuận chung với Liên Minh Châu Âu.

NGUỒN TIN: REUTERS