Sau 6 tháng chiến tranh với Ukraine, Mỹ viện trợ cho Ukraine nhiều nhất nhưng một mặt vẫn nhập hàng của Nga. Tại sao?

Có 3,600 tàu Nga cập bến Mỹ, so với 6,000 năm ngoái. Trong đó chủ yếu là gỗ cho xây dựng (Nga xuất cảng gỗ nhiều thứ 2 sau Candana), nhôm cho các công nghệ máy bay, xe hơi.

Dầu tuyên bố cấm vận Nga, nhưng một số hàng thiết yếu, đã thỏa thuận từ trước vẫn không thể hủy bỏ lập tức, nếu không muốn nền công nghệ bị rối loạn. Mặc dầu Mỹ phong tỏa $600 tỉ đô la của Nga trên nước Mỹ và Châu Âu. (nguồn AP)

Tàu hàng của Nga (nguồn ảnh Md Manik/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.)