U.S.A- Ứng cử viên tổng thống Dân Chủ đắc cử Joe Biden chính thức được cơ quan liên bang cho phép bắt đầu quá trình chuyển đổi nhiệm kỳ tổng thống từ ngày 23/11, ngay sau khi Tiểu Bang Michigan chứng thực ông là người chiến thắng.

Bằng những diễn biến thần tốc  và nỗ lực muốn đảo ngược kết quả bầu cử của Tổng Thống Donald Trump hầu như đã mòn mỏi, và sắp kết thúc. Cục Quản Trị Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Kỳ, một cơ quan độc lập, đã thông báo với ôngBiden rằng: Quá trình chuyển đổi của ông có thể chính thức bắt đầu, để chuẩn bị lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Một.

Trên trang Twitter Tổng Thống Donald Trump viết rằng: Quản Trị Viên Emily Murphy và nhóm của cô nên  “làm những gì cần làm đối với các giao thức ban đầu, và yêu cầu nhóm của tôi làm như vậy.”

Hành động của Cục Quản Trị Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Kỳ có nghĩa là nhóm của ông Biden giờ đây sẽ có ngân sách liên bang, và một văn phòng để tiến hành quá trình chuyển đổi của ông  trong hai tháng tới.

Điều này cũng mở đường cho ông Biden và bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống Dân Chủ đắc cử, nhận những buổi họp chuyển giao an ninh quốc gia thường xuyên, mà Tổng Thống Donald Trump cũng nhận được.

Cơ quan chuyển tiến của ông Biden ban hành một thông báo, cho biết sẽ bắt đầu những buổi họp với các quan chức liên bang về phản ứng của Washington đối với đại dịch coronavirus, cùng những cuộc thảo luận về vấn đề an ninh quốc gia.

Cục Quản Trị Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Kỳ. Ảnh: govexec.com