BRUSSELS- Ủy Viên Tư Pháp Liên Minh Châu Âu là ông Didier Reynders nói với các ký giả tại Brussels rằng: Tòa Án Công Lý Châu Âu sẽ phản ứng, có thể bằng các biện pháp trừng phạt, đối với phán quyết của tòa án cấp cao nhất tại Ba Lan, vì quốc gia này tuyên bố: _Một số hiệp ước Liên Minh Châu Âu không phù hợp với hiến pháp của quốc gia này.” Ông cho biết đang chờ các quyết định mới của Tòa Án Công Lý về tình hình ở Ba Lan, cũng như “các biện pháp trừng phạt tài chánh hàng ngày.”

Ủy Viên Didier Reynders đưa ra lời bình luận nói trên, sau khi Tòa Án Hiến Pháp Ba Lan ra phán quyết ngày 7/10 nội dung ghi rằng: Một số phần trong các hiệp ước của Liên Minh Châu Âu không phù hợp với hiến pháp Ba Lan, thách thức một sự hội nhập Châu Âu và sự leo thang tranh chấp nghiêm trọng giữa chính phủ Brussels và chính phủ Warsaw.

Trong phán quyết của mình Tòa Án Hiến Pháp cho biết: Họ có quyền không chỉ kiểm tra tính hợp hiến của luật pháp Liên Minh Châu Âu, mà còn có quyền đối với các phán quyết của Tòa Án Công Lý thuộc Liên Minh Châu Âu.

Hình ảnh đất nước Ba Lan. Ảnh: freedomhouse.org