U.S.A – Ngày 21/12 đài truyền hình Bloomberg News trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết: Cơ Quan Quản Trị  Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ sẽ cấp giấy phép cho thuốc điều trị Covid-19 của Dược Phẩm Pfizer và Merck sớm nhất là vào ngày 22/12.

Hai loại thuốc đặc biệt là thuốc viên Pfizer Paxlovid, được coi là phương pháp điều trị mới đầy hứa hẹn, có thể được thực hiện khi bắt đầu có triệu chứng tại nhà để giúp ngăn ngừa những trường hợp phải vào bệnh viện và tử vong vì Covid-19.

Thuốc của Dược Viện Merck là Molnupiravir, được bào chế với Công Ty Dược Phẩm Ridgeback Biotherapeutics, đã chứng minh  làm giảm tỷ lệ phải vào bệnh viện và tử vong khoảng 30%, trong một thử nghiệm lâm sàng trên những người có nguy cơ cao khi ở giai đoạn đầu nhiễm coronavirus.

Thuốc Molnupiravir được ủng hộ bằng một cuộc bỏ phiếu khít khao, từ hội đồng có vấn của Cơ Quan Quản Trị  Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ.

Trong khi đó thuốc Paxlovid của Pfizer cho thấy hiệu quả gần 90%, trong việc ngăn ngừa những người nhiễm Covid-19 phải vào bệnh viện, và tránh được tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Cơ Quan Quản Trị  Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ chưa bình luận về bản tin này.

Thuốc Molnupiravir điều trị Covid của Merck. Ảnh: npr.org