U.S.A – Một vệ tinh được gọi là GOES-18 có nghĩa là Vệ Tinh Môi Trường Hoạt Động Địa Tĩnh, đã thành công đivào quỹ đạo trong ngày 01/03. Trước đây vệ tinh này có tên gọi là  GOES-T, chỉ đổi thành GOES-18  khi bay vào quỹ đạo, và là thành viên thứ ba của nhóm vệ tinh thời tiết thế hệ tiếp theo, tham gia GOES-16 và GOES-17 đã vào quỹ đạo.

Các thiết bị tinh vi trên vệ tinh này hiển thị những thứ như nhiệt độ và độ cao của các đám mây, cũng như lượng hơi nước có trong khí quyển. Vệ tinh cũng cho thấy một bức tranh trực quan về nơi các hệ thống bão đang hình thành. Các nhà khí tượng học của con người sử dụng thông tin này để đưa ra dự báo, nhưng trí tuệ nhân tạo cũng đang theo dõi dữ liệu.

Ông David John Gagne, chuyên gia máy học của Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Quyển Quốc gia cho biết: “Đây là một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Có rất nhiều kiểu mẫu tinh tế hơn, đôi khi có thể khó nhận biết từ góc độ con người.”Ông đang thực hiện một chương trình máy tính để nhận biết giai đoạn đầu của quá trình phát triển thời tiết, bằng cách phân tích dữ liệu từ vệ tinh GOES.

Chương trình được thiết kế rõ ràng để tìm kiếm một số hình dạng tinh tế hơn, cấu trúc quy mô lớn hơn, đồng thời kết hợp thông tin từ những quy mô này để đưa ra dự đoán tốt hơn. Điều này tương tự như việc điện thoại thông minh, có thể nhận dạng hình ảnh của một người.

Xem thêm:   Delta Airlines cung cấp Wi-Fi miễn phí

Huấn luyện máy tính để xác định các đặc điểm cụ thể trên khuôn mặt của ai đó, và  máy tính có thể chọn người này giữa đám đông. Trong quá khứ huấn luyện máy tính để xác định hình dạng, kích thước, màu sắc và nhiệt độ của các cơn giông đã tạo ra cuồng phong. Máy tính cũng có thể nhận ra đặc trưng tiếp theo trên vệ tinh, trước khi tạo thành cuồng phong.

Minh họa vệ tinh sử dụng trí thông minh nhân tạo. Ảnh: iaea.org