TENNESSEE- U.S.A – Nhóm tài trợ cho cuộc tranh luận nói rằng: Tổng Thống Donald Trump và ông Biden sẽ tắt micro của họ trong các phần của cuộc tranh luận cuối cùng được tổ chức vào ngày 22/10, để mỗi ứng cử viên tổng thống có một khoảng thời gian không bị gián đoạn trình bày nhận định của họ.

Ủy Ban Về Các Cuộc Tranh Luận Tổng Thống, nhà tài trợ cho cuộc tranh luận trên truyền hình ở Nashville, cho biết: Những thay đổi là cần thiết, sau cuộc tranh luận gay gắt đầu tiên giữa các ứng cử viên vào ngày 29/09.

Những người tổ chức tranh luận sẽ dành cho mỗi ứng cử viên hai phút thời gian không bị gián đoạn, khi bắt đầu từng giai đoạn trong cuộc tranh luận;  mỗi giai đoạn này sẽ là15 phút.

Công tác chuẩn bị cuối cùng dành cho sân khấu tranh luận giữa Tổng Thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống Dân Chủ Joe Biden đã được thực hiện trong ngày 21/10.

Cả hai vị ứng cử viên sẽ tranh luận lần cuối, trước cuộc bầu cử ngày 03/11.

Nhân viên thuộc các đội kỹ thuật đang hoàn thiện những điều cuối cùng tại Đại Học Belmont ở Nashville, Tennessee; những hàng ghế trống được xếp đặt cho các khán giả những người được yêu cầu đeo khẩu trang.

Tổng Thống Donald Trump, và Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ảnh: pbs.org