CALIFORNIA – U.S.A. – Thống Đốc Gavin Newsom thông báo: Tiệm hớt tóc và tiệm làm tóc có thể mở cửa lại kèm theo một số thay đổi đối với hoạt động của họ ở các khu vực thuộc Tiểu Bang California, nơi các quan chức y tế công cộng cho biết đã an toàn.

Nhân viên của các tiệm cắt tóc thuộc 47 trong số 58 quận của California, được mở cửa lại hoạt động. Họ được yêu cầu đeo khẩu trang, khuyến khích đeo kính bảo hộ hoặc kính bảo vệ mắt khi làm việc với khách hàng, theo hướng dẫn mới được thông báo trong ngày hôm qua.

Khách hàng cũng phải đeo khẩu trang, sử dụng chất khử trùng tay và thực hiện khoảng cách an toàn. Tất cả nhân viên và khách hàng phải được kiểm tra nhiệt độ và các triệu chứng khác của coronavirus, trước khi vào tiệm.

Việc cho phép các tiệm cắt tóc theo lịch hẹn ở hầu hết 58 quận của tiểu bang được mở cửa trở lại,  diễn ra chỉ một ngày sau khi Thống Đốc Newsom cho phép các nhà thờ thực hiện những nghi thức thờ phượng ngắn, và không có quá 25% công suất của các nhà thờ.

Trong thông báo hướng dẫn mới, Thống Đốc Newsom nói đùa vui rằng: Nếu các cửa tiệm không tuân theo đúng quy định được hướng dẫn, ông sẽ bị những người con của ông cắt  “kiểu tóc cá đối.”

Một số chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, việc mở lại quá nhanh những ngành thương nghiệp và những sinh hoạt đời thường, có thể sẽ gây ra sự bùng phát dịch bệnh coronavirus một lần nữa.

Hai mươi tiểu bang Hoa Kỳ vừa thông báo có thêm những trường hợp nhiễm bệnh mới, trong ngày 24/5 vừa qua; khi những trường hợp tử vong tại Hoa Kỳ đã lên đến gần 100.000 người.

Thống Đốc Gavin Newsom. Ảnh: kalw.org