Chính phủ Donald Trump dự định đề nghị một quy định vào năm 2020, đó là yêu cầu tất cả các hành khách du lịch, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ, sẽ chụp hình khi rời khỏi hay khi trở về Hoa Kỳ, theo chương trình nghị sự điều chỉnh của chính phủ. Quy định này được Bộ An Ninh Nội Địa ban hành hồi Tháng Bảy, sẽ là một phần trong hệ thống rộng lớn để theo dõi du khách khi họ đến và ra khỏi Hoa Kỳ.

Tuy nhiên những người ủng hộ quyền riêng tư phản đối quy định này. Ông Jay Stanley, một nhà phân tích chính sách cao cấp của Liên Minh Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh đến khía cạnh riêng tư khi nói rằng: “Khách du lịch, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ, không cần phải thực hiện phần sinh trắc học đơn giản, như một điều kiện để thực hiện quyền lập hiến của họ khi đi du lịch.”

Chính phủ Donald Trump lập luận rằng, yêu cầu chụp hình khuôn mặt của người du lịch, chống lại việc sử dụng gian lận giấy tờ du lịch của Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ cho việc nhận định tội phạm và nghi can khủng bố; công chúng có từ 30 đến 60 ngày, để nhận xét về quy định mới của Hoa Kỳ. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Bộ An Ninh Nội Địa có đáp ứng thời hạn tự áp đặt, nhằm xác nhận tất cả các chuyến đi ngoại quốc, tại 20 phi trường hàng đầu của Hoa Kỳ trong năm tài chánh 2021 hay không

 

Chụp hình người du lịch đến và đi tại các phi trường Hoa Kỳ. Ảnh:endtimeheadlines.org