BRITAIN – Các trường học, vườn trẻ, trường đại học tại Anh Quốc đều đóng cửa trong ngày hôm nay, như một phần trong số những biện pháp của chính phủ, để làm chậm sự lây nhiễm của coronavirus.

Bộ Trưởng Giáo Dục Gavin Williamson nói rằng: Hầu hết các trường học sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, nhưng một số trường sẽ được yêu cầu mở cửa để hỗ trợ các con của những người lao động cần thiết phải đi làm, chẳng hạn như nhân viên y tế.

Việc đóng cửa rất nhiều trường có ảnh hưởng lớn đến kinh tế và xã hội của Anh Quốc, nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới.

Việc đóng cửa cũng thay đổi sinh hoạt của các bậc phụ huynh, buộc họ phải nghỉ ở nhà để chăm sóc chúng.

Trường học England. Ảnh: earnenglishteens.britishcouncil.or