Lệ Trung

Santa Ana, CA –  Tại Nhà Hàng Majesty Seafood Restaurant, 5011 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 06 tháng 10 năm 2019, Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu Lần Thứ 23 tại hải ngoại  để tưởng nhớ công ơn của vị nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Tham dự buổi lễ ngoài các thành viên, thân hữu trong hội Bà Triệu và hội Thái Cực Quyền còn có quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, Quân Binh Chủng QLVNCH, một số quý vị dân cử, các cơ quan truyền thông.

Nghi thức tế lễ cổ truyền.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, nghi thức rước di ảnh của Bà Triệu từ trước cửa nhà hàng vào an vị lên bàn thờ trên sân khấu.  Sau đó, là Ðoàn Tế lễ, tất cả đều mặc y phục theo nghi lễ cổ truyền, gồm các thành viên của Hội Ái Hữu Bà Triệu và những đoàn cựu học sinh của các trường trung học: Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Sư Phạm Quy Nhơn.

Sau phần đọc tóm lược tiểu sử Bà Triệu, đoàn múa kiếm Bà Triệu do các em sinh viên và một số thành viên Hội Bà Triệu trình diễn.

LT