Putin: Bên Mỹ tệ quá, bầu cử tới giờ còn chưa có kết quả!

Tập: Bởi vậy chúng ta rút kinh nghiệm, khỏi cần bầu bán gì hết!

Từ Facebook Nam Huan

“Hốt”

Bạn A: Ê mày, tao đã có người hốt rồi đó!

Bạn B: Ghê vậy, chừng nào mạy?

Bạn A: Sáng nay luôn!

Bạn B: Sao không mời tao? Mà ai “hốt” mày vậy?

Bạn A: Rồi cũng tới lượt mày thôi. Công an “hốt” chứ ai!

Từ Facebook Phuong Van

Nghe mấy ông bạn Việt kiều nói mùa Đông này ở “bển” lạnh hơn mấy năm trước, nên tôi mở công ty “gạch sưởi mùa Đông”, nhận “ship” hàng toàn thế giới.

Từ Facebook Duy Hien Nguyen

Nên “anh” đi mua bằng… thật!

Từ Facebook Dat Bang

Lý do chấp nhận được!

Từ Facebook Nhat Pham

Cách mà các công trình được chính phủ Việt Nam thi công…

Từ Facebook Chuong Le

Cây thông noel cho 2020

Từ Facebook Bao Linh

Người phụ nữ vô tư nhất Hà Nội? Cũng trách cái thằng ôn dịch nào đó lắp đặt dụng cụ thể dục không có tầm nhìn và con mắt thẩm mỹ.

Từ Facebook Như Thuận