Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM:

“Có người, xe còn nửa bình xăng, vẫn chen vào đổ”

Từ Facebook Đỗ Dũng

Pootin 

Từ Facebook Marian Kamensky

Những Slogan để đời…. 

“Đường Hồ Chí Minh trên không”

“Con Tàu không số”

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“Truy vết COVID-19”

“Tổng tiến công quyết thắng”

“Việt Nam Niềm tin chiến thắng”

“Mặt trận trên pháo đài chống dịch COVID-19”

“Chống dịch như chống giặc”

“Hãy đứng yên khi tổ quốc cần”

…Tiếc là đa số những tác giả của các câu trên đều đi tù hoặc chuẩn bị đi tù hết rồi.

Bảo Huân

Từ Facebook Trần Trong Trắng

Ai cũng có 2 mặt, từ ngoài đời đến trên mạng… Chỉn chu hoặc rách nát tả tơi!

Từ Facebook Paulina Do

Có lẽ những biến cố xảy ra nhằm giúp dân Việt học được thói quen xếp hàng?!

Từ Facebook Nguyen Anh Tien

Trong bức hình này có đủ quá khứ, hiện tại và tương lai của Việt Nam. Khi đưa Rừng về nhà, thì những thứ từng thuộc về rừng, sẽ tìm về tận nhà bạn.

Từ Facebook Nguyễn Đức Thành