Đất nước của những băng rôn vô nghĩa, như: “không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà”. Ta nói, cháy nổ là chuyện xảy ra bất ngờ không ai muốn, khó tránh khỏi. Chỉ có quan chức CSVN ngưng phát biểu nổ mới “là hạnh phúc của mọi nhà” thôi.

Từ Facebook Kha Vo

Thở

Một hôm ba mẹ đi vắng nên mang Tèo qua nhà chú Tư nhờ chú coi giùm. Chú vừa coi Tèo vừa đọc báo cho Tèo nghe, bỗng thấy thống kê cho biết cứ 1 giây thì có 1 người trên trái đất chết. Chú khoái chí quay sang khoe với Tèo: Nè, nhóc biết không? Cứ mỗi lần chú Tư thở ra là có một người chết đó.

Tèo ngây thơ hỏi: Chú Tư coi thử đổi kem đánh răng hiệu khác xem có khá hơn không?

Chú Tư: ???

Từ Facebook Long Tam

Cuộc sống muôn màu

Từ Facebook Jimmy Dang

Cám dỗ luôn xảy ra, nhưng chung thủy là trách nhiệm

Từ Facebook Long Pham