Nửa thế kỷ, CS vẫn là nguyên nhân người dân chạy giặc

Từ Facebook Lan Vo

“Thế lực thù địch”

Một thuộc cấp hỏi Hitler: “Tại sao chúng ta luôn phải xây dựng thế lực thù địch và thổi phồng nó mãi như vậy, thưa ngài?”

Hitler: “Vì một khi kẻ thù bên ngoài biến mất, họ sẽ nhận ra chúng ta mới là kẻ địch của họ!”

Từ Facebook Khai Nguyen

Chức vụ này có mức lương ổn định, không sợ dịch vì có thể làm online

Từ Facebook Lâm Đức Phương

Cuộc sống 

Từ Facebook Kim Bien

Chắc chưa đủ khốn nạn nhất, nhưng Cộng Sản thì chỉ có khốn nạn hơn, chứ làm gì có khốn nạn nhất

Từ Facebook Vân Sương

Chưa mở cửa hoàn toàn mà tăng xăng ba lần rồi, mấy ổng muốn dân bán bánh xe mua xăng hay sao?

Từ Facebook Chương Phan

Quan hệ thân hữu, thông chốt thoải mái

Từ Facebook Nguyễn Quang Huy

Nỗi khổ của người chơi Facebook

Từ Facebook Hang Le