Cụ Phan Chu Trinh không biết vào đảng CS từ khi nào mà người ta cho Cụ đứng dưới hai lá cờ ấy?

Từ Facebook Tony Phamc

Hạnh phúc

Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng: Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới. Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng”.

Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động: Ông lấy vợ 3 năm rồi hả?

Khách hàng: Không, tôi lấy 30 năm rồi!!

Từ Facebook

Còn thiếu “tiếng xỷ nịnh học”, “tiếng xỷ đom đóm”…

Từ Facebook La Thanh Hiền

10-10-2022: Chúc mừng 77 năm “ngày truyền thống luật sư” XHCN VN.

Từ Facebook Bút Che Kỳ Văn Cục

Tình anh em CS – có biến mạnh ai nấy chạy

Từ Facebook Thái Hòa

Thiên đường xhcn 50 năm về trước và bây giờ. Công nhận đảng ta lãnh đạo quá giỏi – trước sau như một.

Từ Facebook Chuong Ngo

Bà mẹ áo xanh (trên) là người cánh hữu, bà mẹ áo vàng (dưới) là cánh tả. Còn bà mẹ CS sẽ nói: Nếu lớn lên con đi cướp chính quyền thì chú kia sẽ thành lãnh đạo.

Từ Facebook Dương Quốc Chính