Bái bai

Từ Facebook Dallan Prada

Tiếng Anh

– Công ty sẽ phỏng vấn em bằng tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của em ổn chứ?

– Dạ, tiếng Anh của em ở mức căn bản thưa chị.

– Vậy chúng ta bắt đầu nhé?

– Yes, madam!

– Hello…

– …Kitty

Từ Facebook Lam Hau