Các quan CS xài đom đóm đều gặp nạn hết, mốt chắc xài món khác

Từ Facebook Đỗ Dũng

Hy vọng

– Anh yêu, nếu em có thai thì anh hy vọng là trai hay gái???

– Anh hy vọng là con của anh.

– Hừ, sao anh yêu cầu cao thế?

Từ Facebook Ngoc Kim

Bãi biển Nam Định đẹp thật , người người tắm biển và bơi lội chung với rác

Từ Facebook Chuong Ngo