Từ Facebook Thạch Thảo

Rồng “biến đổi gen”, chỉ có ở Việt Nam

Từ Facebook Hoang Lien

Dạy làm giàu

Hai ông ăn mày rách rưới ngồi nói chuyện với nhau. Ông thứ nhất nói: “Tôi trước cũng có nhà cửa đầy đủ, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ như bây giờ.”

Ông thứ 2 thắc mắc: Vậy sao giờ ông lại thế này?

Ông thứ nhất tức giận: Chỉ tại cái thằng chó chết nào đấy viết cuốn sách “Dạy Làm Giàu”, tôi làm theo nó chỉ có 1 năm thì ngân hàng tịch thu căn nhà trừ nợ, vợ tôi bỏ đi lấy chồng khác, tôi ở tù vài năm rồi ra đây làm “đồng nghiệp” với bác đây!

Ông ăn mày thứ 2 chợt khóc rống lên.

– Sao bác lại khóc? Tôi biết chuyện đời tôi tuy buồn, nhưng bác cũng đừng xúc động quá lên thế chứ – Ông thứ nhất cảm động.

– Không phải! Tôi khóc vì tôi chính là cái thằng chó chết đã viết cuốn sách “Dạy Làm Giàu “ đó đây!

Từ Facebook Tien Nguyen

Nhìn hình nhớ hồi 75, lúc quân Bắc Việt tràn vô miền Nam…

Từ Facebook Luy Kinh

Học sinh ở Việt Nam bắt đầu đến trường trở lại (sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng) với khẩu trang, tấm chắn dưới thời tiết trên dưới 40oC (104oF)

Từ Facebook Thanh Tân