Ba phát minh vĩ đại: lửa, bánh xe và mạng xã hội. Bọn này nó đuổi ông phát minh ra cnxh khỏi tranh rồi…

Từ Facebook Long Thuong

Một túp lều tranh bên trong toàn vàng

Từ Facebook Thanh Lam

Có một chút

Vợ sai đi mua rau, tôi lên chợ Cổng 2 mua bó rau lang. Nói chuyện với bà bán rau.

Bà bán rau: Rau này nhà trồng, không có xịt thuốc.

Tôi: Thôi vậy tui không mua đâu, ăn có xịt chút thuốc quen rồi.

Bả: Ờ, nói vậy chứ cũng có một chút để trừ sâu.

Từ Facebook Nguyễn Vũ

Chả trách tụi trẻ ngày càng “bố láo”