Tình cờ thấy cái clip này nên cắt ảnh ra hơi mờ. Lần đầu tiên mình thấy một gia đình vừa thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ vừa thờ Hồ Chí Minh. (Huỳnh Phú Sổ là người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo, ông bị Cộng Sản Việt Minh giết.)

Từ Facebook Anh Quân Trần

Một xã hội phồn hoa giả tạo,công trình này nọ hoành tráng trong khi lực lượng lao động chiếm đa số của đất nước lương không đủ nuôi bản thân chứ đừng nói tới tích cóp. Đóng bảo hiểm thì càng ngày càng tạo ra rào cản để người lao động không thể nhận được thành quả chính mình. Vậy mà thu nhập đầu người vẫn tăng trưởng “vượt bậc” hàng năm theo lời bọn “bút nô”.

Từ Facebook Trung Nguyễn

Tác phẩm (dạng tượng) của Marcelo Hepp.

Từ Facebook Nguyễn Trung Kiên

Lên voi xuống hầm xí là có thiệt nha, giờ tủ lạnh “bảy niểng” thua cả phó thường dân, không biết “vô hộp” lúc nào.

Từ Facebook Binh Nguyen

 

Sự thật thú vị

Những câu hỏi trong buổi họp lớp 20 năm trước: Mày ra trường chưa? Đang làm ở đâu? Rồi tụi mày tính chừng nào cưới? Cưới rồi thì bao giờ có con?

Những câu hỏi trong buổi họp lớp tuổi này (U40-U50): Con mày ra trường chưa? Nó đang làm ở đâu? Tụi nó tính chừng nào cưới? Cưới rồi thì bao giờ có con?

Từ Facebook Đàm Hà Phú

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (09/07/2023)

Bỏ chữ “QK” đi thì cả Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt OK rồi . Đến tôi là người Việt Nam mà còn phải nghĩ một lúc mới biết “QK” là “quý khách”

Từ Facebook Giang Chau

Việt Nam có luật bảo vệ trẻ em mà sao lại đầy rẫy hình ảnh này ngoài đường?

Từ Facebook Ngân Huyền

Nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu tấm lòng. Nhưng thùng từ thiện này của ai? Rồi từ thiện gì? Đôi khi người nghèo lại góp tiền cho người giàu tiêu.

Từ Facebook Xuan Nghia