Hai người homeless ngồi cạnh nhau xem diễn hành trong ngày Lễ Lao Động. Một người hỏi:

– Bạn không còn thân nhân à?

– Có. Bố tớ cướp nhà bank, đang tù. Em gái tớ bị bắt vì tội ăn trộm, anh trai thì bị bọn băng đảng thịt tuần trước. Đứa em út thì đang ở phòng thí nghiệm Y khoa, Đại học Harvard…

– Ít ra thì gia đình cậu cũng có một người thành đạt!

– Ai?

– Thằng út á?

– Không. Nó ở trong lọ phọc-mon trong trỏng.

Bảo Huân

Thái Anh Đặng (Atlanta – dịch)