Một người đàn ông phờ phạc đến gặp bác sĩ:

– Tôi mất ngủ liên miên bác sĩ ạ…

– Sao vậy?

– Vợ tôi nói nhiều quá, cô ấy nói huyên thuyên làm tôi không thể nào ngủ được.

– Tôi đưa anh vài viên thuốc ngủ nhé.

– Tốt quá. Tôi sẽ uống ngay hôm nay!

– Không, đưa cho cô ấy!

Bảo Huân

Danny Vũ (Orlando – FL, sưu tầm)