Một khách bộ hành thở hổn hển băng qua một trang trại, dừng lại hỏi chủ nhân:

– Ông có thể cho phép tôi đi tắt qua khu đất này không. Tôi phải bắt kịp chuyến xe lúc 4 giờ 30 chiều…

– Anh cứ đi. Nếu may mắn gặp con bò đực của tôi thì có khi anh bắt kịp chuyến 2 giờ 15 ấy chứ!

Bảo Huân

Ngo Anh Ngu (Denver-CO, tìm)