Một chàng nọ nhặt được một cây đèn. Thần đèn hiện ra:

– Cảm ơn chủ nhân đã giải thoát. Thần có thể thực hiện một điều ước bất kỳ nào của Ngài.

Chàng trai nói:

– Thần hãy cho ta trở nên thông thái! Biết hết mọi chuyện trên đời, từ chuyện phòng the của Paris Hilton cho tới tài sản của Bill Gates…

Thần đèn nói:

– Có ngay!

Rồi vung tay một cái. Ánh chớp chóa lòa. Chàng trai biến thành một Facebook account.

Bảo Huân

Hà T. Liên Quang (TX,st)