Một bệnh nhân bệnh nặng, phục hồi. Bác sĩ đến chúc mừng và nói:

– Xin thông báo với bà một tin vui, là bà đã khỏi bệnh…

–  Cảm ơn bác sĩ

– Nhưng cũng xin báo với bà một tin buồn..

– Chuyện gì vậy ạ?

– Bà sẽ là người sẽ thanh toán cho tin vui này.

Lam Ngoc (dịch)