Ông chủ một hãng lớn nhận được điện thoại của luật sư riêng:

– Thưa ông, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Ông muốn nghe tin nào trước?

– Tin tốt trước đi!

– Thưa ông, vợ ông vừa tìm được một tấm ảnh trị giá một nửa gia tài của ông đấy.

– Tuyệt vời! Còn tin xấu?

– Thưa ông, bức ảnh đó chụp cảnh ông đang du dương với tình nhân.

Nguyễn Triệu Long (Manfields – sưu tầm)