Giờ toán, thầy giáo hỏi một học sinh:

– Em giải cho thầy bài toán sau đây: Bố em đi từ ấp A đến ấp B với tốc độ 4 km/giờ. Chú em cũng đi quãng đường đó và đi với tốc độ 5 km/giờ nhưng xuất phát chậm hơn 1 giờ. Vậy họ sẽ gặp nhau tại đâu?

– Dạ, tại quán rượu bà Tám Dơi ạ.

Bảo Huân

Hải Long (lượm lặt)