Tôm nhà nghèo, tan trường giúp bố mẹ buôn bán nên thường xuyên không thuộc bài.

Cô giáo gọi:

– Tôm! Hôm nay trả bài được không?

– Dạ thưa cô, hôm qua em bận, em chưa học kịp. …

– Sao em bận hoài vậy, có khi nào không bận được không!

– Dạ, khi em tắm ạ.

bảo Huân

 

Noey Trịnh (NC, sáng tác)