Trong một hội thảo về giảm cân. Có một gian hàng giới thiệu các loại cân đặc biệt. Ai muốn tham gia chương trình giảm cân đều phải cân thử.

Một phụ nữ khá đẫy đà, chần chừ không dám lên thử. Người nhân viên nói:

– Đây là loại cân đặc biệt, không có số hiện lên bảng ạ.

Người phụ nữ yên tâm. Bà bước lên thì cái cân gào lên:

– Hai trăm năm mươi mốt pound!

Bảo Huân

Phan Thị Thu Thủy (NJ – sưu tầm)