Một đám cô gái choai choai nghỉ hè ở một nông trại ngoại ô Florida.

Ngoài rìa trang trại có một cái hồ, sát bờ hồ là tríu trít cây ăn quả và một bộ bàn nhỏ rất nên thơ. Các cô rủ nhau nhảy xuống bơi.

Đến chiều thì một ông lão xách cái xô lò dò đi ra.  Thấy người, các cô la toáng lên:

– Bác ơi, đi đi. Không thì bọn cháu không lên bờ đâu!

– Tôi đâu có xem các cô tắm, tôi ra đây cho cá sấu ăn thôi.

Bảo Huân

Dzien Dung (sưu tầm)