Bớp và Ba là hai thợ xây dựng làm chung một công trình. Bớp đi mua vật liệu, gọi cho Ba:

– Sao gọi nãy giờ không bắt máy?

– Tao vừa bị rớt từ cái thang 50 ft xuống đất!

– Trời đất! Sao không?

– Không sao. Tao mới leo lên nấc thứ nhất hà.

Lương Hữu Ái

(Tampa-FL dịch)