Tim về Việt Nam mùa Hè. Chợt nghe lũ ve kêu inh ỏi.

Nó hỏi đứa em họ:

– Con gì vậy?

– Con ve.

– Ve trống hay mái vậy mậy?

– Ve mái.

– Sao mầy biết?

– Con cái mới om sòm vậy chứ!

Bảo Huân

Rồng Xanh (FL,st)