Hai ông sồn sồn ngồi cà phê, một ông nhìn đầu bạn mình rồi nói:

– Ông hói nhiều thiệt, hơn cả tôi!

– Ông cũng có cọng tóc nào đâu?

– Nhưng đầu anh bự hơn đầu tôi!

Bảo Huân

Thai Dinh (Greenville, st)