Hai vợ chồng đi mall nhân ngày nghỉ lễ. Bà vợ chợt ho khan. Ông chồng nhắc:

– Bao nhiêu người nhìn kìa! Tôi đưa thuốc allergy cho bà nhé…

Bà vợ thầm thì:

– Tôi không sao đâu. Tại nãy giờ có ai nhìn chiếc váy mới của tôi đâu!

Bảo Huân

Thái Anh Đặng (Atlanta – dịch)