Mùa corona, bị lockdown, hai anh hàng xóm rủ nhau nhậu qua bờ rào. Họ khoét một lỗ, để mồi ở giữa, bia mạnh ai nấy uống. Đến khi say mèm, một anh ngửng lên reo:

– Trăng kìa mầy. Đẹp quá!

– Bậy. Đó là mặt trời…

– Không phải. Mặt trăng!

Đang cãi nhau um sùm thì cô con gái bước ra, ông nọ mừng húm:

– Con nói cho bố biết cái đang sáng trên đó là mặt trăng hay mặt trời?

Cô gái nhìn lên nói:

– Bóng đèn đường mà bố?

Bảo Huân

Xuân Cứ (Rockville – sưu tầm)