Một cán bộ tòa án kể cho đồng nghiệp:

– Hôm qua, cánh thằng Tiến đến, mang cho tao một bì thư. Mở ra xem là tao ném vào mặt tụi nó ngay!

– Dạo này trong sạch thế?

– Đâu có. Ít quá!

Đinh Xuân Thu (Hàng Giấy, Hà Nội)