Nhà nọ có đứa con đã 5 tuổi mà ưa khóc nhè. Hôm ấy, người hàng xóm sang chơi, ông bố doạ:

– Ông Kẹ đến đó. Không nín ổng bắt giờ!

Người kia nhăn mặt trợn mắt. Thằng nhỏ nín khe.

Mấy hôm sau, người chồng đi làm về sớm. Vừa mở cửa đứa con chạy ra khoe:

– Ông Kẹ bị mẹ nhốt vào tủ rồi bố ạ!

Bảo Huân

Frank Vũ (chép lại của LUCKY NGUYỄN)