Thấy Tin có vẻ bồn chồn, bạn hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Tao mới coi bói về. Thầy bảo chuyện tình duyên của tao sau này rất lận đận…

– Ổng nói sao?

– Nếu có yêu ai cũng bị vợ con ngăn cản

Bảo Huân

Frank Vu (sưu tầm)