Ông nọ về Việt Nam thăm bạn, người bạn than thở:

– Buồn quá ông ạ. Có mỗi thằng con, mới tí tuổi đầu đã nghiện rượu…

– Rồi anh tính sao ?

– Giờ phải tự đi mua rượu chớ sao!

Ngọc Yến (ghi lại từ FB Luc Cam)