Một ông nọ bước vào nhà hàng sang trọng thì gặp một người trông quen quen ngồi ở bàn đối diện:

– Xin lỗi, có phải khi nãy tôi gặp ông đứng xin ở góc đường 8th Avenue?

– Đúng vậy. Ông cho tôi $10.

– $10 làm sao có thể ăn được ở nhà hàng này?

– Vâng, nhưng mỗi ngày đâu phải tôi chỉ gặp một người cả tin.

Bảo Huân

Yummy Mummies (Atlanta – GA)