Hai anh nọ dắt chó đi dạo. Ngang qua một bar rượu thì thòm thèm muốn ghé vào. Một anh nói:

– Làm một “shot” đi mầy!

– Ở đây họ không cho mang chó vô…

– Tao có cách. Mày làm theo tao nha.

Xong anh ta dắt con chó quờ quạng đi vào. Người gác cửa chặn lại, anh ta nói:

– Tôi mù, đây là chó dẫn đường đấy ạ.

Người gác cửa cho vào. Anh thứ hai nói y chang. Người gác cửa nói:

– Tôi chưa thấy chihuahua làm chó dẫn đường bao giờ…

– Ủa! Họ đưa tôi con chihuahua à?

Bảo Huân

Anna Phuong (Allen – st)