Ba cậu bé trò chuyện, một đứa khoe:

– Ba tao giỏi lắm nghe mầy. Ổng chơi stock, có một tháng là có được tiền gấp đôi!

– Thua chú tao, chú tao mua cái nhà, tuần sau bán lại, lời gấp đôi!

– Nhằm nhò gì, anh tao xin Ba tao $1,000. Trong 3 giây, ảnh có gấp đôi số tiền đó!

– Đánh bạc hả?

– Không, ảnh gập đôi lại.

Tư Bạc Liên (ghi lại)