Ông nọ có việc đi xa trong ngày Lễ. Đến khách sạn, thấy có máy computer, ông viết vài dòng cho vợ.

Viết xong, gởi nhầm cho người bạn cũng tên Loan, người có chồng vừa mất hai hôm.

Bà Loan vừa ở nhà quàn về, mở computer đọc những email chia buồn của bạn bè, thân quyến. Mới đọc email đầu tiên, bà bỗng tái nhợt, lăn đùng ra đất. Cô con gái vội vã chạy đến, thấy trên màn ảnh có email viết:

“Em yêu quý,

Anh vừa mới đến nơi. Thật bất ngờ là ở đây cũng có computer. Hình như ai cũng dùng computer ở đây để viết cho thân nhân của mình.

Các con sao em? Ở đây thật tuyệt, chỉ hơi cô đơn thôi. Do vậy, anh đang sắp xếp để em đến với anh sớm, vào ngày mai. Mong gặp em.”

Bảo Huân

Thế Nhơn (Houston – TX, dịch)